237
وحیده محمدزاده اکبری - ارتباط با دانشجویان
انگلیسی
چهارشنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٦
ورود به سایت شخصی

 

نام و نام خانوادگی:وحیده محمد زاده اکبری

مرتبه علمی:مربی

پست الکترونیکی :

vahide.hmohamadzade93@gmail.com

محل عکس
ارتباط با دانشجویان

vahide mohamadzade93@gmail.com

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.