237
وحیده محمدزاده اکبری - تحقیق و پژوهش
انگلیسی
پنج شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

نام و نام خانوادگی:وحیده محمد زاده اکبری

مرتبه علمی:مربی

پست الکترونیکی :

vahide.hmohamadzade93@gmail.com

محل عکس
تحقیق و پژوهش

Concise Supplementary Exercise Book for Study Skills for EFL Students

Contextual Multiple - Choice Tests for Testing Language Skills :From Theory to Practice

Application of Dictation as an Activiyty to Improve the Listening Comprehension Ability of Upper - Intermediate  EFL Learners

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.